Sonntag, 27. April 2014

Fagerstromfallet

Kanalisering, eller "channeling" som det kallas på engelska, är en kontroversiell företeelse som kort sammanfattat går ut på att en människa använder sin kropp som kommunikationsinstrument i kontakt med andra intelligenser. Fenomenent kan ta sig uttryck på flera olika sätt, men vanligast förekommande torde vara varianten då människan försätts i trans varav intelligensen talar via denne. Det är emellertid inte alltid så är fallet, som vi snart ska få se i ett av de mest övertygande exemplen på interdimensionell kommunikation någonsin - Fagerstromfallet.

I mitten av 80-talet bestämde sig ufoforskaren Philip J. Imbrogno för att undersöka ett antal fall av kanalisering, för att genom skeptiska ögon kunna utröna om fenomenet kunde dölja något värt att fästa uppmärksamhet vid, inte minst från ett ufologisk perspektiv. Av de 40-talet fall han engagerade sig i var det högst en tiondel som inte omedelbart kunde avfärdas som humbug, varav ett av dem var av synnerligen kuriös karaktär.

Dean Fagerstrom i unga dagar.

På uppmav Philip Imbrognos kollega, J. Allen Hynek, besöker han 1982 en man vid namn Dean Fagerstrom (fr.o.m. nu DF) som residerar i ett enkelt hem nära Putnam Lake i delstaten New York. Det första intrycket motsvarar en man med välartikulerat och intelligent manéer, även om ölen och cigaretten som han samtidigt uppehåller sig med, avslöjar en enklare sida hos honom. 

Hursomhelst så står de och småpratar när DF plötsligt får en "ingivelse". Han går iväg till en liten byrålåda och tar fram en bunt papper som han räcker över till undersökaren. På inrådan av "Donestra", en högre intelligens som sedan länge varit i kontakt med honom, är det dags för dessa papper, som legat dolda för omvärlden i nästan 15 år, att offentligöras.

De första sex teckningarna - totalt uppgår de till nästan 40 stycken. Se länk längst ned för fler bilder.

Papprena innehåller komplexa diagram föreställandes avancerade tekniska principer och konstruktioner. Teckningarna ska ha uppstått till följd av en sällsam upplevelse natten den 19 januari, 1968, då DF vaknar upp mitt i natten och skådar vad som liknar en gammaldags mikrofon hängandes i luften. En spets kommer ut ur objektet och stannar precis framför hans panna, varav hela hans kropp börjar vibrera; strax är han totalt utslagen.

Dagen därpå vaknar han och beskriver hur han som i trans åker till en affär, köper pennor, papper och dylikt, för att sedan mer eller mindre isolera sig i ett rum och under 72 timmar skapa dessa märkvärdiga ritningar. Enligt undersökaren Philip Imbrogno har analyser visat att geometrin i diagrammen är helt felfria. 

Kärnan av en väteatom - enligt Fagerstroms kontakter.

Bland skisserna återfinns bland annat en fotonaccelerator, anmärkningsvärt för att vara från 1968.

Bilderna har vållat stort intresse hos de forskare, såväl fysiker som tecknare, som fått titta på dem. Röster har till och med insisterat på 20 års erfarenhet inom båda ämnen för att kunna uppnå de uppvisade resultaten.

Tyvärr är konstruktionerna inkompletta, de få försök till reella konstruktioner som gjorts har nämligen inte fungerat mer än några sekunder innan de överhettats; dock med intressanta resultat dessförinnan. Av naturliga själ vill heller inte ansedda forskare få sina rykten besudlade genom närmare umgänge med medium. Som så många andra liknande fall har det därför förpassats till obskyrare lagerlokaler.


Fallet Dean Fagerstrom rymmer betydligt mer än dessa teckningar, han ska förutom dessa ha kanaliserat otroliga stycken pianomusik, ett matematiskt skriftsystem och en skriftsamling rörande Swedenborgs mysticism. För mig är dock skisserna nog för att på allvar överväga kanalisering som konkret verklighet.


Jag har utgått från följande material, där finns mer utförlig information:
http://www.strangerthanscience.com/news_event/dean_fagerstrom.htm
http://www.binnallofamerica.com/boaa021311.html