Montag, 10. April 2023

Grundläggande satser

 

Existens

I Primärast är existensen.

II Alternativet vore icke-existens.


Oändlighet

I Att existensen är evig till sin natur förefaller logiskt.

II Existensens/Världens fundamentalaste aspekt är därmed att den är oändlig, utan början och slut. 

III En oändlighet som börjar är detsamma som en oändlighet som slutar. Båda är motsägelser.

III Allt ruvar i oändligheten.

IV Oändligheten kan bara vara en, ty mängd är ett ändligt koncept. 

V Inget kan vara avskiljt från oändligheten - all separation är skenbar. 


Intelligens

I Mellan den interna och externa gränslösheten befinner sig människan. 

II Människan besitter intelligens. 

III Att tanken föregår alla fysiska strukturer i världen ter sig förnuftsenlig.

IV Tanken föregår varje ting människan manifesterar. Det är en självklarhet att vi föreställer oss exakt vad, och hur, vi vill bygga - innan vi bygger. 

V Detta fordrar intelligens. 

VI Intelligens är ett immateriellt väsen. 

VII Intelligens är en del av det gränslösa. 


Etik

I Etiken förutsätter två poler. Den positiva och negativa. Ljus/Mörker. 

II Det vi betraktar som positivt är handlingar grundade i vördnaden för den gränslösa existensen. 

III Omvänt är allt vi betraktar som negativt förankrat i separation. 

IV Skapelsen är värdefull för att allt i skapelsen är av värde. 

V Det är i avgränsningen, det vill säga värderingen, fallet uppstår. 


Mystik

Världen är i första hand mystisk, i andra hand logisk.