Dienstag, 14. Oktober 2014

Meditation

Jag är övertygad om att en av de viktigaste aktiviterna en människa kan ägna sig åt är meditation. Själv mediterar jag på daglig basis sedan snart 4 år tillbaka, och vad det har gett mig hittills i form av känslomässig balans, kärlek, mystiska förnimmelser och spirituell utveckling kan jag inte nog uttrycka min uppskattning för.

En del har frågat mig om hur jag gör när jag mediterar; sittställning, andingstekniker och buddhistiska referenser kommer då ofta på tal, och med all rätt, ty begreppet är förvirrat idag.

I själva verket finns det få saker som är så enkelt.

När jag mediterar sätter jag mig ned bekvämt i skräddarställning, håller ryggen rak och sluter mina ögon. Jag sitter så i cirka 10 minuter. De första två åren lyssnade jag på musik samtidigt, nuförtiden föredrar jag tysthet.

Av största vikt är att man gör det varje dag.
Det finns hur mycket information om meditation som helst, men den infon som jag själv tycker träffar mest i prick kommer från en kanaliserad källa. Budbäraren kallar sig Hatton och materialet förmedlades på 50- och 60-talet. Om du frågar mig sammanfattar det här meditation, både i praktik och teori, i stort sett perfekt. (Läs dokumenten i sin helhet här.)

[…] Proper meditation is of uppermost importance, and I should like to dwell for a moment on this subject, for proper meditation is most important in your growth. First of all, place yourself in a position that is proper for meditation. The best meditation can be had in a sitting position. Sit the body comfortably but erect, with both feet placed firmly before you. Keep the body and head erect and straight. Place the hands open and upward in the lap. Allow those racing thoughts to race. Do not try to force them to stop, but bring yourself into a relaxed feeling. Let your mind relax; do not try to control it, and you shall find these racing thoughts in time will slow, will become slower and slower until they eventually stop. And with practice, my friends, this time shall become shorter and shorter, and in due time you shall reach that state of stillness quickly, and in this state of stillness you become one with Creation and life begins to speak to you. In this stillness you can bring yourself in attunement with whatsoever you wish. In this still, very still quietness, all things can flow to you, for your mind is open and receptive to higher knowledge. 
[…] Now to some of you it may seem that it is impossible for you to relax in this position, but I say to you, my friends, that is the only true relaxation. For when the body is in positions for which it was not intended, true relaxation does not come, you cannot be receptive. Much of the Universal Energies comes to you through the spine when you are in the physical and unless the spine is erect, they do not flow. You would be amazed when this art is mastered, at what you can do; how quickly you can attune yourself in this state to anything that you desire. […] 
-Hatton, 15/6 -1959

I en senare kanalisering understryks även vikten av att vara konsekvent.

[...] In the first place, it is necessary to discipline one’s self, to some extent, and set aside a certain time each day for this practice and you will never become proficient at the art of meditation unless you practice consistently. It is not enough to practice this art once a week or once a month, or even every few days, but this should become a daily ritual. For unless you do this, your progress shall be slow in mastering the art. […] 
-Hatton, 23/6 -1961

 Enkelt är alltså förnamnet; och tålamod är ett billigt pris för under.