Dienstag, 11. November 2014

Cirkelns kvadratur

Idag är de flesta övertygade om att en anonym grupp människor med hjälp av plankor och snören trampar fram kreationerna i skydd av nattens mörker; men låter sig verkligen samtliga sädescirklar förklaras därigenom, eller har vi att göra med ett genuint mysterium? Om så är fallet, vad förtäljs vid närmare granskning?


Låt oss börja med att säkerställa de oförklarliga aspekterna hos fenomenet. Den enda teorin som förklarar åtminstone en del av cirklarna är att de är gjorda av människor - vissa personer har nämligen under kontrollerade former skapat relativt komplexa alster; dock har ingen lyckats komma nära de mest sofistikerade mönster som dokumenterats, precision är en av de uppenbara aspekterna som skiljer dem åt.


Till vänster: Gjord av människor, tog ett team ett par veckor att planera, två dagar att skapa - i dagsljus. Till höger: Uppstod under en regnig natt i Wilt Shire, England, 14/8 2001. Observera hur mönstret är totalt över 10 plogrännor långt, medan cirkeln till vänster är mellan 2-3. 

Oförklarad påverkan


Mest avgörande är de karaktäristika som säden i 'autentiska' cirklar påvisar: medan sädesstjälkarna i nedtrampade cirklar övergripande är avbrutna, så är stjälkarna i oförklarade cirklar böjda och till och med uttänjda. I vissa fall har även vattnet i skarven på stjälkarna förångats, vilket orsakat att de 
sprängts. Fenomenen är väldokumenterade och lämnar ringa utrymme för gängse utläggningar. De tre bilderna nedan kommer från cropcircleconnector.com och cropcirclequest.com 


Addera det faktum att säden i många fall inte bara böjts på unika vis, men ibland även flätats i mönster, för att inte nämna fall då endast de övre delarna av säden lätt böjts ned, för att långsamt åter ställa sig och under skeendet skapa en hänförande effekt. Trots mängder av påstående har ingen någonsin demonstrerat hur en liknande effekt på växter kan återskapas.Ovan och till vänster: vävt mönster från en cirkel som uppstod i East Field, England 14/7-2009. Till höger: ett blommönster där växterna var så lätt böjda att mönstret var svårt att urskilja från ovan. När de långsamt intog vertikal ursprungsposition uppstod en vacker effekt.


Tills någon faktiskt visar att det är möjligt att skapa nämnda effekter på växterna, måste formationerna kategoriseras som oförklarliga. Därtill måste vi addera det faktum att majoriteten (lite över hälften) av alla cirklar uppstår under regniga förhållanden - samt nästan uteslutande nattetid. I de fall människor demonstrerat skapandet av komplexa formationer har det alltid skett under dag eller med gigantiska spotlights. Rigorös planering föregår alltid själva böjandet, något som inkluderar flera dagar på fältet utförandes mätningar m.m.. Själva cirkelskapandet tar alltid otaliga timmar.

Stonehenge 1996


Ett fall som vägrar låta sig förklaras med konventionella metoder har fått namnet "The Julia Set" och uppstod under tidsspann på ~45 minuter under dagsljus en eftermiddag i juli 1996. Som bilden visar är Stonhenge, som är ett av Englands bäst bevakade fornminne, ett stenkast därifrån. En välanvänd motorväg skiljer dem åt och det skall också nämnas att luftrummet ovanför är mycket trafikerat. Tidsutrymmet för uppkomsten har därmed kunnat säkerställas precist.

"Julia Set"-cirkeln som uppstod under 45 minuter en eftermiddag nära Stonehenge får en att undra: vad kom först?

Med det konstaterat, låt oss titta på några av de mest magnifika sädesfältsmönster som uppträtt; och samtidigt helt ärligt fråga oss själva 'vad är rimligt?', samt, om vi tillåter oss, 'vad är innebörden?'.


uk2008aluk2008af5

uk2005cj

För fler bilder se källorna längst ned, de flesta av bilderna har jag hämtat från Lucy Pringles hemsida.

Innehållet


Ett återkommande tema är matematik; pi, fibonacci ... kosmisk skönhet. Andliga aspekter åberopas även genom geometrins eviga fundament: Cirkeln och kvadraten. Gång på gång återkommer formerna i mönster relatererade till cirkelns kvadratur; kortfattat ett matematiskt problem där man med passare och linjal ska konstruera en kvadrat med samma area som en given cirkel. Problemet är bevisligen olösligt, dock erbjuder ett antal sädesfältscirklar geometri som tillåter en att konstruera en cirkel och en kvadrat med lika stora areor. Ta en titt på följande bilder, en av dem skapades av ett team med plankor och snören, kan du gissa vilken? Svaret finns längst ned i posten.Squaring the Circle in the crop circle at Lurkley Hill 2005Cirkeln och kvadraten är två vanliga symboler som generellt står för det fysiska respektive metafysiska, cirkeln för kosmisk enhet och själ, kvadraten för stabilitet och materia. I kombination med varandra symboliserar de återföreningen av köttet och anden: Mänsklighetens mest kritiska fråga.


Symboliken är central inom Frimurarordern.

Kristen respektive tibetansk mandala.

Budskapet


Definierande för såväl spirituella discipliner som mystiska erfarenheter är dess bipolära förhållande till absolut vetskap, det som inte låter sig underkastas den vetenskapliga metodiken (åtminstone inte som den ser ut västvärlden idag), men som vi inte heller har anledning att tvivla på. Fenomen som moral och medvetande hör till sådant vi ovillkorligen håller för sant, till och med avgörande för människans fenomenologi, samtidigt är de, liksom ämnena i den här bloggen, bortom det reproducerbara mätandet.

Om vi öppnar oss för tanken att existensen till sin natur är oändlig, måste vi följaktligen erkänna att världen, oss inklusive, bottnar i mystik. Människans möjligheter att förstå är därför av uppenbara skäl begränsade. Däremot förblir upplevelsens gränser desto suddigare. 

Nästa steg i vår evolution torde ta oss närmare det Avlägsna.
Ett essentiellt första drag bör vara insikten att Oändligheten inte erbjuder några avstånd.
Introspektion är tillräckligt för att sätta igång processen som lyfter oss
--- nog för att åter sammanföra cirkeln med kvadraten.


Källor:
http://www.cropcircleconnector.com/anasazi/time2012a.html
http://www.bibliotecapleyades.net/circulos_cultivos/esp_circuloscultivos14.htm
http://www.temporarytemples.co.uk/imagelibrary/
http://www.lucypringle.co.uk/photos/
What on Earth: En utmärkt dokumentär av Suzanne Taylor om fenomenet samt människorna involverade kring det. 

Svar: Bilden högst upp till höger. Mönstret skapades av ett tyskt team vid namn 'Team Satan', på uppdrag av National Geopgraphic som filmade en dokumentär om fenomenet. Det tog tre män 5 timmar att göra den i strålande dagsljus. Genomförandet är imponerande, om än otaliga frågor lämnas obesvarade.