Sonntag, 7. Dezember 2014

Ringmakarna

Med sin sandgula hy och lövtunna ringar är Saturnus den mest karismatiska av vårt solsystems planeter. Himlakroppen återfinns i världsmytologierna och besitter högintressnanta kvaliteter som fortsätter att förbrylla våra forskare. I min gamla blogg skrev jag en gång ett inlägg som behandlade planeten, nu gör jag det igen, denna gång med vidgat perspektiv och nyfunna tänkvärdheter.

Karaktäristiskt för planeten är dess ringar. Hur dessa har uppstått är omtvistat, populära påstående yrkar på en forna måne som gått i kras, alternativt rester från planetens uppståndelse. Ringen överstiger inte 10 meter i tjocklek och är därmed i förhållande till planeten rakbladstunn. Ringarna består till största delen av isfragment och inhyser även några av planetens många månar. Frågan är om det är allt - kan det dölja sig något mer i dem?


Ovan: Saturnus, tagen av Voyager 1. Nedan: Ringarna på nära håll.


Norman Bergrun tror att de även är hem för gigantiska farkoster av okänt ursprung. 1986 utkom en bok på Pentland Press vid namn Ringmakers of Saturn, där presenterar Bergrun sin tes: att ett antal farkoster, en del upp till två jordslängder i storlek [sic!], manipulerar tillika skapar ringarna runt Saturnus.

Norman Bergrun och hans bok Ringmakers of Saturn.

Sättet han skriver på är tekniskt och torrt å det extremaste (detsamma gäller hans föreläsningar), det är därför svårt för en lekman att sätta sig in i resonemangen. Ett fyrtiotal tämligen kryptiska bilder förekommer i verket, endast ett fåtal av sann suggestiv karaktär. Boken inleder med hans en sida långa resumé: han har bland annat jobbat för Lockheed Martin och NACA (föregångaren till NASA), och är uppenbarligen mer än kvalificerad i frågor rörande teknik och fysik.

Hans minst sagt okonventionella slutsatser får emellertid stöd från vissa håll. Project Camelot (som f.ö. även intervjuat Bergrun) bandade ett långt samtal med legenden John Lear för några år sedan*. Lear känner tydligen karlen väl och talar sig varm om det skrivna verket, dessutom återger han en berättelse involverande Bergrun och ett flygplanshologram som stöd för att planen som körde in i WTC var projektioner [sic!]. Det är kanske inte helt oväntat att någon som John Lear faller för ringmakarteorin, men faktum kvarstår att Norman Bergrun verkar vara en fullt sansad människa. Kopplingen de två individerna emellan bör i varje fall beaktas.

--

Konspirationer alternativt desinformation å sido, Bergrun är inte den enda som pratat om främmande intelligenser hemmahörande i galaktiska ringar. Under första halvan av 80-talet kanaliseras ett par rader som målar upp samma scenario. Raderna hör till en större kropp av information som kallas The Law of One, tidigare känt som The Ra Material.


 
The Law of One: Bok 1 och dess förmedlare: fr.v.: Carla L. Rueckert, Don Elkins, Jim McCarty.

Law of One består av fem böcker** som under perioden 1980-84 togs fram av Don Elkins, Carla L. Rueckert och Jim McCarty via kanalisering. Källan som kanaliseras kallar sig för "Ra" och är enligt dem själva ett medvetandekomplex av 6:e densiteten, d.v.s. ett stort antal medvetanden som i sin evolution gått ihop och blivit ett. Vi människor tillhör 3:e densiteten. Materialet är av filosofisk natur och behandlar ämnen som kosmologi, spiritualitet, fysik, människan och mycket mer. Det huvudsakliga budskapet är att allt är delar av ett oändligt medvetande - allt är ett.

Följande två passager rör Saturnus:


"6.8 Questioner: Where is this Council located? 
Ra: This Council is located in the octave, or eight[h] dimension, of the planet Saturn, taking its place in an area which you understand in third-dimensional terms as the rings." 

"30.14 Questioner: Thank you. Can you give me a brief history of the metaphysical principles of the development of each of our planets around the sun and their function with respect to evolution of beings? 
Ra: I am Ra. [...] The planet known as Saturn has a great affinity for the infinite intelligence and thus it has been dwelled upon in its magnetic fields of time/space by those who wish to protect your system."


Kopplingen är tydlig. Högst tankeväckande är också deras nära nog identiska information rörande Tunguska-incidenten. Följande är ett stycke från sidorna 89-90 i Ringmakers of Saturn, följt av ett utvalt avsnitt ur en tidig dialog med Ra. Bilden har inget med böckerna att göra.

[...] To illustrate, a sudden change in the surface of the Earth occurred 30 June 1908. On this day, a violent thunderous explosion rocked an area near Tunguska in Central Siberia, USSR. Twelve hundred square miles became devastated. Small villages and wildlife disappeared during this blast. A large forest was flattened. According to eye-witness accounts, a flaming cylindrical object was sighted in the vicinity just prior to the explosion. After years of intensive study and scientific research, a firm conclusion has been drawn that the devastation had been caused by an aerial nuclear explosion. Supporting this conclusion is the Hiroshima nuclear-bomb destruction which produced a surfacedevastation pattern similar to that recorded at Tunguska. Some scientists go farther with an assertion that the devastation had been caused by an extraterrestrial spaceship which exploded. After all nuclear bombs had not been invented at the time of the 1908 explosion; and furthermore, they submit, there were eyewitnesses. The Tunguska story affirms the existence of cylindrical vehicles and their nuclear character.

 Var det ett rymdskepp från Saturnus som orsakade explosionen över Tunguska 1908? Två oberoende källor föreslår det.

"17.3 Questioner: In meditation a few nights ago I had the impression of a question about a crater in Russia. I believe it was in Tunguska. Can you tell me what caused the crater? 
Ra: I am Ra. The destruction of a fission reactor caused this crater. 
17.4 Questioner: Whose reactor? 
Ra: I am Ra. This was what you may call a “drone” sent by Confederation which malfunctioned. It was moved to an area where its destruction would not cause infringement upon the will of mind/body/spirit complexes. It was then detonated. 
17.5 Questioner: What was its purpose in coming here? 
Ra: It was a drone designed to listen to the various signals of your peoples. You were, at that time, beginning work in a more technical sphere. We were interested in determining the extent and the rapidity of your advances. This drone was powered by a simple fission motor or engine as you would call it. It was not that type which you now know, but was very small. However, it has the same destructive effect upon third-density molecular structures. Thus as it malfunctioned we felt it was best to pick a place for its destruction rather than attempt to retrieve it, for the possibility/probability modes of this maneuver looked very, very minute."

I Project Camelots intervju säger Bergrun att han skrev boken 1981, exakt samma tidsperiod som  de återgivna styckena ur Ra-materialet kanaliserades. Sammanträffandena är minst sagt slående. Därtill är det värt att nämna att Lears livsfilosofi*** samt Norman Bergruns fredfulla uppmaningar till oss i slutet av hans bok, är i god samklang med Ras budskap. Sinkadus eller samordning, man måste undra om det ändå inte ligger något och lurar bland isfragmenten trots allt.

--

Enligt den kanaliserade källan är Saturnus också den - metakosmiskt sett - mest harmoniska planeten i vårt system. Om det har något att göra med att dess norra pol besitter ett gigantiskt hexagonalt mönster kan vi bara spekulera i, men att det är ett särdeles spännande och vackert inslag kan nog ingen ifrågasätta. Fenomenet är unikt i vårt solsystem.Hexagonens öga.


Mönstret har återskapats i laboratorium, med strömmande vatten. Vad som exakt ger upphov till hexagonen, som förblir stabil trots planetens rotation, är fortfarande en gåta. Dess egenskaper likaså. 

Även Saturnus sydpol bjuder på viss huvudbry, en perfekt storm härskar i dess absoluta mitt, precis lika orörlig som stormen på ovansidan. Intressant för en del, hänförande för de flesta.


Den eviga stormen.

Förra inlägget rundades av med en saturniansk rymdsymfoni. Mäktig och ambient. Exakt hur väl ljudet återspeglar verkligheten är svårt att säga eftersom ljuden i själva verket är olika typer av strålning som tolkats om till ljudvågor. Den första videon lämpar sig väl som eftermiddagslyssning, medan den andra snarare bör vara föremål för nöjsam granskning.⊙

End Credits (fotnoter och källor):
*Tim Binnall gjorde också en intervju med honom runt samma tidpunkt, den är inte lika djupgående, men allt som allt mycket bättre utförd.
**Allt material som tagits fram av personerna som kanaliserade LoO-materialet (L/L Research) finns att tillgå gratis på deras hemsida.
***I Binnall-intervjun får han frågan om han har någon uppmaning till alla där ute varav han kort och gott svarar ungefär lev ditt liv med integritet och älska dina medmänniskor från djupet av ditt hjärta.

Project Camelots videointervjuer med Bergrun och Lear.
http://podcast.sjrdesign.net/files/070_RingmakersOfSaturn.pdf
http://sv.wikipedia.org/wiki/Tunguska-h%C3%A4ndelsen
http://sv.wikipedia.org/wiki/Saturnus
http://www.lawofone.info/