Samstag, 19. April 2014

Universums urålder

Den allmänt verdertagna kosmologiska teorin kallad Stora smällen, eller på engelska Big Bang, inbegriper att Universum uppstod för lite under 14 miljarder år sedan. Summan är på grund av sin storlek kanske svår att föreställa sig, men jämförs den med Tellus ålder som är beräknad till ungefär 4,5 miljarder år, har vår hemplanet funnits i en tredjedel av den relativa ålderssiffran. Så länge existensen manifisterat sig genom vårt materiella Universum har planeten vi sitter på varit med under periodens sista tredjedel. Läs gärna den meningen en gång till.

Avstånden baserar man på ljusets egenskaper. Framförallt rödförskjutning, som innebär att man kan uppskatta en himlakropps ålder genom att studera våglängderna från dess ljus. För att översimplifiera: ju rödare ljus, desto längre är våglängderna, och desto avlägsnare befinner sig objektet. Några av de mest avlägsna objekt man känner till är så kallade kvasarer. Dessa har rödförskjutningar som indikerar åldrar på över 10 miljarder år. Trots sitt avstånd lyser de oerhört starkt, därför menar man att kvasarer kan bli flera tusen gång större (energirika) än en galax som Vintergatan.

En kvasar.

Den nyligen avlidne astronomen Halton Arp var en av få forskare inom fältet som genom sitt liv öppet förblev kritisk mot Big Bang-teorin. Detta på grund av observationer han gjorde i samband med katalogiseringen av flertalet galaxer. Flera av de galaxer han hittade visade nämligen spår av förbindelser mellan dem själva och kvasarer i deras närhet. Eftersom de två olika himlakropparna enligt Stora smällen-teorin ligger åtskilliga miljarder ljusår från varandra borde det inte vara möjligt.

Galaxen NGC 7603 visar en tydlig brygga mellan en intillliggande kvasar.

Galaxen NGC 7319 har till och med en kvasar framför sig.

Arp menade att de kvasarer han studerat såg ut att komma från galaxerna, och att kvasarerna därför måste vara yngre eller som mest lika gamla som galaxerna han studerade. Rödförskjutningen måste därmed kunna bero av andra faktorer; möjligtvis kvasarernas interna sådana, för att vara specifik. Det har även gjorts oberoende observationer som ifrågasätter den etablerade uppfattningen om rödförskjutning. Till exempel den som gjordes i början av förra året där ett område på natthimlen fanns ha en kvasargrupp med en beräknad massa av 5% av synliga universum; vilket talar mot den kosmologiska principen om att Universum bör se likadant ut oavsett varifrån man observerar.
...

Oavsett vad som är sant tilltalas jag intuitivt av idéen om ett uråldrigt Universum. En värld vars varande är så uråldrigt att tid som vi uppfattar det upphör att vara ett meningsfullt verktyg att mäta det med. Är det ändå inte ett rimligt att antagande att Existensen föregår Tiden? \infty

.